Voor het goed functioneren van de website is het nodig om Javascript aan te zetten. Lees hier de instructies.

Bereken uw bijtelling

Bereken de bijtelling van uw lease-auto

Rijdt u in een lease-auto van uw werkgever? Dan geldt voor u de regeling ‘privégebruik auto van de werkgever’. In het kort: uw werkgever moet een bedrag als loon in natura bij uw loon optellen voor het voordeel dat u heeft van het privégebruik van de lease-auto. Het bedrag dat bij uw loon wordt geteld, is de zogeheten bijtelling. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon wordt dus lager.

Met onderstaande tool kunt u aan de hand van de fiscale waarde / catalogusprijs plus fabrieksopties zelf uw bijtelling berekenen.