Voor het goed functioneren van de website is het nodig om Javascript aan te zetten. Lees hier de instructies.

Facturatie

Factuur leasetermijn

De maandelijkse leasetermijn(en) worden altijd voor het eind van elke maand gefactureerd. Automatische incasso’s worden ongeveer een week later uitgevoerd. Voor vragen en/of opmerkingen hierover kunt u contact opnemen met onze financiële administratie.

Brandstoffactuur

Heeft u ook brandstof in uw leasecontract opgenomen, dan betaalt u maandelijks een brandstofvoorschot. We factureren dit voorschot als onderdeel van de maandelijkse leasetermijn. U vindt dit gespecificeerd terug op de factuur. Elk kwartaal verrekenen we de in rekening gebrachte voorschotten met de werkelijke brandstofkosten en ontvangt u separaat een doorbelasting of creditering.

Diverse doorbelastingen

Naast de factuur voor de leasetermijnen kunt u aparte facturen ontvangen voor overige posten zoals bekeuringen, eigen risico’s, kilometerafrekeningen.

Bekeuringen

Omdat het kenteken op naam van Autoplanning geregistreerd staat, ontvangen wij de bekeuringen rechtstreeks van het CJIB. Autoplanning betaalt de bekeuring direct om eventuele verhogingen voor u te voorkomen. De bekeuring wordt separaat aan u doorbelast met een toeslag van administratiekosten.