Voor het goed functioneren van de website is het nodig om Javascript aan te zetten. Lees hier de instructies.

Fiscale waarde

Autoplanning helpt u op weg

Bijtelling leaseauto

Rijdt u in een leaseauto van uw werkgever? Dan geldt voor u de regeling ‘privégebruik auto van de werkgever’. In het kort: uw werkgever moet een bedrag als loon in natura bij uw loon optellen voor het voordeel dat u heeft van het privégebruik van de leaseauto. Het bedrag dat bij uw loon wordt geteld, is de zogeheten bijtelling. Uw werkgever houdt over de bijtelling loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Uw nettoloon wordt dus lager. Uw werkgever hoeft over de bijtelling geen premies werknemersverzekeringen te betalen.

Benieuwd naar de bijtelling van úw zakelijke leaseauto?

Bereken online de bijtelling van uw lease-auto

Rijdt u niet meer dan 500 priv?kilometers met de leaseauto?

Wanneer u met de leaseauto van uw werkgever per kalenderjaar niet meer dan 500 privékilometers rijdt, dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon te tellen. U moet wel overtuigend kunnen bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers rijdt. Kilometers voor woon-werkverkeer zijn zakelijke kilometers.Wilt u weten wat de fiscale waarde van uw auto is? Autoplanning vermeldt dit op de termijnfacturen. U kunt deze dus opvragen bij uw werkgever.

Voor meer informatie over alle fiscale regels omtrent uw leaseauto in 2020 kunt u deze digitale uitgave downloaden van Auto en Fiscus 2020.


Heeft u vragen over de bijtelling of de fiscale waarde van uw lease-auto?

Bel 036 - 527 87 87, of mail naar sales@autoplanning.nl.