Voor het goed functioneren van de website is het nodig om Javascript aan te zetten. Lees hier de instructies.

Verzekeringen

Helder en duidelijk: uw eigen risico bij uw leaseauto

Heeft u een schade aan uw zakelijke leaseauto of huurauto van Autoplanning? Dan betalen wij als leasemaatschappij in principe de kosten. Daarbij geldt uiteraard wel een eigen risico.

Eigen risico bij niet-verhaalbare schade leaseauto’s

Autoplanning hanteert een standaard eigen risico van € 300,- per gebeurtenis bij niet-verhaalbare schade aan uw leaseauto. Bij ruitreparatie hanteert Autoplanning een eigen risico van € 90,76 per gebeurtenis. 

Eigen risico voor huurauto’s

Voor huurauto’s hanteert Autoplanning een eigen risico van € 250,- per niet-verhaalbare schade.

Geen verrassingen
Deze eigen risicobedragen hanteren wij standaard. Wel zo prettig om dit helder te hebben, zodat u niet voor verrassingen komt te staan gedurende uw leasecontract. Overigens kunnen we altijd maatwerkoplossingen bieden. Bijvoorbeeld een hoger eigen risico met een lagere leaseprijs of een afgekocht eigen risico voor maximaal gemak. Het is allemaal af te stemmen op u wensen.

Alarmklassen

De mate waarin lease-auto?s zijn beveiligd, wordt ingedeeld in alarmklassen of beveiligingsklassen. Belangrijk, want deze alarmklasse is van invloed op de premie. De eisen kunnen per verzekeringsmaatschappij verschillen. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij of uw contactpersoon bij Autoplanning.

Hieronder vindt u de beveiligingsklassen die gelden bij de lease-autoverzeking van Autoplanning.

Personenauto’s

 • Klasse 1 – Startonderbreker
  Elektrisch systeem met ten minste een dubbele, automatisch inschakelende blokkering. Deze tweevoudige blokkering bevat een onderbreking van de startmotor en een andere, extra blokkering, meestal op de brandstofvoorziening. Het systeem bevat geen detectie en geen alarmering. Bij voertuigen die af-fabriek al zijn voorzien van een goedgekeurde startblokkering werkt deze op het motormanagement.
 • Klasse 2 – Alarmsysteem
  Klasse 1 plus inbraakdetectie en alarmering (sirene).
 • Klasse 3 – Alarmsysteem
  Klasse 2 aangevuld met een sabotagesignalering en hellingsdetectie. De sirene die voor de akoestische signalering zorgt, bevat een ingebouwde noodstroomvoorziening. De verbinding tussen de centrale en de sirene vindt plaats via een gecodeerd signaal. Als de draad tussen de sirene en de centrale wordt doorgeknipt, zal de sirene afgaan op de noodstroomvoorziening.
 • Klasse 4 – Voertuigvolgsysteem
  Klasse 1 of 3 systeem plus een voertuigvolgsysteem. Dit wordt geactiveerd door een bewegingssensor of na een diefstalmelding van de eigenaar. *
 • Klasse 5 – Voertuigvolgsysteem
  Klasse 1 of 3 plus een voertuigvolgsysteem. Dit wordt geactiveerd als het alarm afgaat. *

* De diefstal- en inbraakmeldingen afkomstig van goedgekeurde systemen worden uitsluitend behandeld door erkende meldkamers (PAC’s). Dit zijn dezelfde meldkamers die alarmmeldingen afhandelen voor woonhuisbeveiliging. Alleen deze meldkamers zijn bevoegd om alarmmeldingen door te geven aan de politie.


Truck’s

 • Klasse B1
  Automatisch ingeschakelde, 5 minuten sabotagebestendige blokkering op de motor en startmotor.
 • Klasse B2
  Klasse B1 plus volledig alarm (omtrek, sirene en kanteldetectie).
 • Klasse B3
  Automatisch ingeschakelde 15 minuten sabotagebestendige blokkering op de motor, startmotor en volledig alarm (omtrek, sirene en kanteldetectie).
 • Klasse B4
  Klasse B1 plus stand-alone voertuigvolgsysteem.
 • Klasse B5
  Klasse B2/B3 gekoppeld aan voertuigvolgsysteem.

SVI verzekeringen voor lease-auto's

Alle schade van inzittenden verzekerd

De schadeverzekering voor inzittenden (SVI) dekt de aantoonbare schade van de bestuurder en de passagiers ten gevolge van een ongeval met de leasewagen. Een verschil met de ongevallen inzittenden verzekering (OIV) is dat de SVI de daadwerkelijke schade vergoedt. De verzekering dekt letselschade van inzittenden en bestuurder als gevolg van een ongeval tot een maximum van het verzekerde bedrag. Indien een verzekerde een verkeersongeval overkomt, waaruit een medisch vast te stellen letsel ontstaat, dat al dan niet de dood tot gevolg heeft, vergoedt de maatschappij de door dit ongeval ontstane schade en wel voor alle verzekerden tezamen tot ten hoogste het daarvoor op het leasecontract-bestelformulier vermelde bedrag met een maximum van € 1.000.000 (één miljoen euro). SVI is tegenwoordig wel standaard opgenomen in het tarief.

Voor verdere informatie en verzekeringsvoorwaarden over (aanvullende) verzekeringen kunt u altijd contact opnemen met één van onze verkoopmedewerkers.

OIV verzekering

Alle inzittenden verzekerd

Wanneer er door een ongeval één van de inzittenden van de lease-auto blijvend invalide raakt of overlijdt, kan er een beroep worden gedaan op de ongevallen inzittenden verzekering (OIV). Deze verzekering keert een vast bedrag uit in geval van blijvende invaliditeit of overlijden, ongeacht of de bestuurder schuldig is aan het ongeval of niet. De hoogte van de bedragen is vastgelegd op het leasecontract-bestelformulier. Er is geen relatie tussen het uitgekeerde bedrag en de werkelijk geleden schade.

Voor verdere informatie en verzekeringsvoorwaarden over (aanvullende) verzekeringen kunt u altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon.